Najlepszy transport
Istotne detale konwencji TIR

Istotne detale konwencji TIR

Bardzo rozpowszechniony i doskonale wszystkim znany skrót TIR ma pochodzenie francuskie i oznacza Transport International Routier. Taka jest właśnie nazwa międzynarodowej konwencji dotyczącej transportu drogowego z wykorzystaniem samochodów ciężarowych. W dzisiejszej postaci obowiązuje ona od roku 1975, obejmując praktycznie całą Europę i liczne ważne państwa z innych kontynentów. Konwencja powstała przede wszystkim w celu uproszczenia ruchu transgranicznego w transporcie drogowym i zminimalizowania związanych z tym formalności i innej papierkowej roboty.

Kluczowym elementem jest tu tak zwany karnet TIR. Aby korzystać z karnetów, przewoźnik musi najpierw zdobyć świadectwo uznania. Dwuletnie świadectwo wydawane jest na każdy samochód ciężarowy z osobna, o ile spełnia on warunki takie jak brak miejsc w jakich można ukryć nielegalne towary, oraz kilka innych spraw gwarantujących, że samochód nie zostanie wykorzystany do przemytu. Mając już świadectwo, należy następnie pozyskać pozwolenie na korzystanie z karnetów TIR. Sam karnet wystawiany jest na jeden samochód wraz z jego ładunkiem i jest ważny na dokładnie jedną podróż. Jego zalety są oczywiste: samochód z karnetem może przekraczać granice państw tranzytowych w zasadzie bez żadnych formalności, przechodząc kontrolę celną dopiero na granicy państwa docelowego. Wchodząc na giełdę transportową przekonamy się, że duży procent zleceń dotyczy transportu międzynarodowego. Wszyscy aktywni tam przewoźnicy z pewnością legitymują się odpowiednimi świadectwami i karnetami TIR.

Dodaj komentarz

Close Menu