Najlepszy transport
Czym jest logistyka i co odróżnia ją od transportu czy spedycji?

Czym jest logistyka i co odróżnia ją od transportu czy spedycji?

Logistyka, spedycja i transport nie są tym samym. Poruszając problematykę logistyki, aby uniknąć podstawowych błędów i konfuzji, warto postawić ją właśnie w opozycji do pojęć spedycji i transportu. Wyobraźmy więc sobie odwróconą piramidę obejmując te trzy pojęcia. Na samym dole znajdzie się transport, jako dziedzina zdecydowanie najwęższa i najbardziej podstawowa; zajmująca się tylko i wyłącznie przewożeniem ładunku z miejsca A w miejsce B. O szczebel wyżej lokuje się znacznie szersza spedycja. Zajmuje się ona wszelkimi czynnościami dzięki którym transport w ogóle może się odbyć w prawidłowy, zgodny z prawem i umową sposób: dokumentacja, składowanie i przechowywanie, załadunek i przeładunek, dbałość o przestrzeganie przepisów i ubezpieczenie towarów.

Choć definicja spedycji jest szeroka, na niej nasza piramida w żadnym wypadku się nie kończy. Najwyższy i najszerszy szczebel zajmuje bowiem logistyka. W porównaniu do transportu i spedycji, zajmujących się konkretnymi przesyłkami, logistyka jest nieco bardziej abstrakcyjna i operuje na wyższym poziomie. Logistyka zajmuje się planowaniem, budowaniem i wdrażaniem całych systemów dzięki którym przedsiębiorstwo (w tym przypadku – firma transportowa bądź spedycyjna) może sprawnie realizować swoje funkcje. Aby podać konkretny przykład: transport może przebiegać od nadawcy, przez jeden magazyn, drugi magazyn, do odbiorcy. Spedycja odpowiada m. in. za wybór odpowiednich magazynów i wytyczenie efektywnej trasy. Logistyka zaś to planowanie gdzie rzeczone magazyny należy postawić i zbudować aby maksymalnie zoptymalizować czas i koszt przewozu, jakie pojazdy zakupić aby zaspokoić konkretne potrzeby rynkowe, czy z jakimi przedsiębiorstwami współpracować w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności. Co ciekawe, logistyka obejmuje także po części reklamę i pozyskiwanie klientów: w jej zakres może wchodzić na przykład uczestnictwo w targach branżowych czy aktywność na giełdzie transportowej.

Dodaj komentarz

Close Menu